MERE Supermarket - 20 броя хладилни помещения

Mеждународна верига хранителни магазини MERE Supermarket, стъпва на българския пазар през 2022г. В концепцията на магазина е превдено хладилно помещение, на самообслужване с два входа и голяма презентационна витрина, през която клиентите на магазина, да могат да разглеждат продуктите в хладилното помещение, и да влязат в него за да пазаруват. За проектиране и изграждане на общо 20 хладилни помещения за двадесет магазина в цялата

страна, екипа на MERE Supermarket, избра ХЛАД ЕООД за свой партньор за България. Помещенията са изградени върху готов под, с обем от 230 куб. всяко, захранвани с хладилен агрегат от 22 kw, хладилна мощ, поддържащ температура от +2С/+6С. Извършени бяха проби за херметичност със съх азот за период от 24 часа, и под вакуум за същия период. При пуск на инсталацията се извършва мониторинг за безпроблемна работа за период от 48 часа.

Галерия