Термопомпи и климатизация

 

Термопомпи и термопомпено оборудване

Термопомпите със своята многофункционалност и програма за енерго ефективност,  са предпочитан избор при решения за отопление, охлаждане и топла битова вода.

Приложенията на термопомпите са много, може да определяте микроклимата във вашия дом, офис, производствена сграда, търговски площи и други.

Може да избирате от следните опции за охлаждане и отопление:

-          подово отопление;

-          отопление с радиатори;

-          отопление с конвектори;

-          охлаждане с конвектори;

-          битова топла вода, според вашите нужди;

Термопомпите могат да бъдат подпомагани в своята работа, когато към системата се включат и слънчеви колектори, така за загряване на водата, работата на термопомпата се свежда до минимум.

Имаме изградени термопомпени инсталации в цялата страна и страни от европейския съюз

 

Климатизация на работни и сервизни помещения, с хладилен агрегат, където е нужно поддържане на определен температурен режим,  при изпълнение на работните процеси, преходни температурни помещения и други.

Възможност за монтаж на конвектори и въздуховоди от метал или текстил.

 

Климатизация на сгради и помещения с климатични системи и централна климатизация с VRF/VRV, HVAC системи, климатична камера

Предлагаме пълно обслужване за клиентите, от консултация и оглед на място, до бърза доставка и монтаж на оборудването, и гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Предлагаме нашите услуги на  територията на цялата страна и европейски съюз.

За бърза връзка с клиентите, имаме представителства в градовете: Варна, София, Велико Търново, Несебър.

 

Климатизация с климатична камера

Климатичните камери (Air handling units, AHU) са устройства, използвани за кондициониране (очистване, охлаждане, нагряване и т. н.) и циркулиране на въздуха в системи за отопление, вентилация или климатизация, както и в комбинирани ОВК приложения.

Типичната конструкция на тези камери включва метален корпус, съдържащ вентилатори, компоненти за отопление или охлаждане, топлообменници, филтърни секции, шумозаглушители и устройства за гасене на вибрациите.

Въздухът в климатичните камери се подлага на термична, влажностна и качествена обработка, т. е. променят се температурата, влажността и качеството му (очиства се от замърсители). За различните приложения и помещения - офиси, учебни заведения, лаборатории, фабрики и др., са необходими различни параметри на микроклимата, съответно - въздух с дадено качество и параметри. Следователно климатичната камера се окомплектова с желаните секции така, че да филтрира, овлажнява, изсушава, затопля или охлажда въздуха според конкретните потребности.

Наши завършени проекти