Astral Shef"s restaurants - гр. София

В бизнес сграда в гр. София, изградихме хладилна кламера към кухнята на ресторант и кетъринг Astral Shef"s.

Ресторанта е позициониран н

а втория етаж на сградата, в непосредствена близост до офис помещения, което изискваше постигане на ниски нива на шум на хладилното оборудване.

Галерия