Шоково замразяване с едностъпални и двустъпални компресори

С шоковото замразяване се постига  запазване  качествата на продуктите, като не  се позволява промяна в кристалната му решетка , в сравнение със  стандартно замразяване за период от 12 или 24 часа.

Това замразяване най-често се прилага при плодове, зеленчуци, месо, фармацевтични продукти, тестени продукти и други. От производствена температура до замразяване  с температури от -30С/-40С, в зависимост от изискването за всеки продукт, може да се постигне за минути или 1-6 часа.

При изчисление на инсталации за шоково замразяване, от значение е предоставяне на точна информация за продукта /количество, входяща температура, желана температура, време за замразяване и т.н./

 В инсталациите се влагат  херметични и полухерметични компресори.

Когато се изисква температура на продукта от -35С/-50С, най-подходящо е използване на двустъпални полухерметични комопресори. По различното в тези компресори, от стандартните, е в това, че се разделят на степен ниско налягане и степен високо налягане , като в повечето случай, цилиндрите с ниско налягане са два пъти повече от цилиндрите с високо налягане. Характерно също е и междинно охлаждане на хладилния агент, с което се постигат по-ниските температури.

Препоръчително е хладилното помещение да бъде с панел 150-200 мм, за да се намалят топлопритоците, и загуба на студ.