Хладилен склад - месопраработвателно предприятие Меско

 За наш клиент, месопреработвателно предприятие "МЕСКО", гр. Петрич, проектирахме и изградихме хладилно помещение от 170 куб.м, към регионален склад за дистрибуция. Изпълнителните дейности включиха, демонтаж на съществуващо хладилно помещение от 50 куб., монтаж на изцяло ново хладилно помещение с размери 11м/6м, което захранихме с полухерметичен бутален компресор "ДОРИН"-Италия, положихме тръбно трасе от 14 метра.  Към новото

помещение, монтирахме,  демонтираното хладилно помещение, което вече изпълнява роля на охлаждаемо предверие, към основното хладилно помещение. Изпълнихме договореният срок от 10 дни, от начало на проекта, до пуск на хладилната инсталация и проби за безпроблемна работа за период от 24 часа. В този срок инсталацията беше изпитана за херметичност под налягане със сух азот, за период от 12 часа, и нови 12 часа за изпитание под вакуум.

Галерия