Сушене на месо и месни продукти

Сушилнята за продукти от месо, не се различават от стандартно хладилно помещение, като конструкция. Изграждат се от хладилни панели и хладилни врати.

За нуждите от сушене и зреене на продуктите в сушилнята се извършват процеси по контрол на температура, влажност и вентилация,  чрез  охлаждане, отопление, изсушяване и овлажняване.

Етапите на обработка на месото са няколко и последователни, като всеки етап е за определено време, с различна температура и влажност на съхранение.

Въздуха в помещението се опреснява, през определен период от време, като се изсмуква,  и в помещението се  внася пресен въздух.

Вариантите за на сушилни са:  изграждане за промишлени нужди/месопреработвателни предприятия/ и стандартно търговско приложение/магазини, производствени цехове, домашни нужди/.

Според предназначението, оборудването може да включва: хладилна инсталация, отоплителна секция, предкондензер, овлажнител, различни по тип въздухоохладители, смукателни и нагнетателни канали, ОВК инсталация, датчици за температура и влажност и други.

След  опити за сушене със стандартен климатик и влагоабсорбатор и постигане на незадоволително качество на продукцията, голяма част от потребителите се насочват към изграждане на професионални сушилни, със стриктен контрол на въздуха в помещението.