Ресторант Lili Pfam

За наш клиент, собственик на ресторанти Lili Pfam, в гр. София и гр. Свети влас, за летният му обект, който се намира на марина „Диневи”, изградихме среднотемпературна хладилна камера.При проектиране на хладилната камера, взехме в предвид, че камерата е към кухнята на ресторанта, и ще се отваря чест

о, често ще остава отворена за зареждане със стока, и топлинните притоци ще постъпват директно от кухнята, където има включени множество уреди.Мястото за монтиране на агрегата бе предвидено да бъде на транспортна улица,  за зареждане със стока, и предложихме да бъде  в защитна метална кутия.

Галерия