Производствен цех в гр. Ихтиман

Към цех за производство на хранителни продукти, изградихме нискотемпературно и среднотемпературно хладилно помещение, с общ обем 140 куб.

Помещенията бяха изградени на откр

ито, като при изграждането вложихме панел 150 мм, Нискотемпературното помещение е с три входа, от производствената зала,от рампата за зареждане и от среднотемпературното помещение.

Галерия