Орехите - сервизна дейност в месопреработвателно предприятие

За наш клиент „БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ”, изпълнихме дейности по сервиз и профилактика на хладилно оборудване за хладилни камери, климатизация и сушилни камери.Наврем

енните дейности по профилактика и преглед на хладилното оборудване, са гаранция за ниски експлоатационни разходи и свеждане до минимум на ремонтните дейности.

Галерия