ОРЕХИТЕ - месопреработвателно предприятие Белла България

В гр. Добрич, в месопреработвателно предприятие "ОРЕХИТЕ", ивършваме мероприятия по профилактика и ремо

нт на хладилни съоражения за съхранение и сушене на месни продукти и хладилни централи.

 

Галерия