Опазване на планетата с новите фреони от типа A2L

Все по строгите изисквания за понижаване на нивото от потенциално глобално затопляне (GWP) на хладилните системи, професионалистите имат възможност да започнат зеленият прехот още от днес, като преминат към хладилни агенти А2L, с ниво на GWP, по-малко от 150. И тъй като, промяната отнема време, на пазара съществуват продукти, като обезшумените агрегати за външен монтаж на Danfoss, от серията Optima,  които са съвместими с новите фреони А2L, съвместими за работа с хладилни агенти R1234yf, R45C и R455A, и са безопасни за инсталиране.

Отговорността за живота на нашата планета е всеобща, не само на инжинерите, и производителите, а и на нас,  инсталаторите на хладилна и климатична техника и сервизната дейност, която извършваме, ставаме част от факторите, които оказват влияние  на изтаняването на озоновия слой и глобалното затопляне на планетата.

За сравнение, ще ви дам примера, когато при аварията или  ремонт една хладилна система, която работи с фреон R404А,  в атмосферата биват изпуснати 1 килограм от този хладилен агент, неговото негативното влияние върху околната среда, се равнява на негативното влияние от движението на един автомобил, който трябва да измине пробег от 32 000 километра. Сами си давате сметка за огромното влияние върху околната среда, от изпускането само на един килограм от този хладилен агент.

От тук следва сметката, ами ако се изпуснат 5 килограма от хладилен агент R404A в атмосферата, това се равнява на изминаване на 160 хиляди километра от един автомобил. Това приравнено в броя на хладилните инсталации в световен мащаб, като малките хладилни инсталации са заредени с от 5-10 килограма фреон, а голяма част от индустриалните хладилни инсталации са заредени с количества хладилен агент над 500 килограма, възможността за една такава авария и изпускане на голямо количество фреон, е напълно реална.

Наред с нашата отговорност, се приемат мерки за преминаване към хладилни агенти, щадящи околната среда от типа A2L, и натуралните хладилни агенти R290, R600, R600A. Минуса, ако можем да го наречем така, е че тези фреони са лесно запалими, което изисква повече внимание и отговорност при работата с тях.

До 2032 година, се очаква значително намаляване използването на конвекионалните фреони, и преминаване към  фреони от типа A2L и натуралните хладилни агенти.

Ние от Хлад ЕООД, като сертифицирани инсталатори на продуктите на Danfoss, от стартиране на нашата дейност и до днес, сме запознати с тези стряскащи факти,  и спазваме всички норми и практики, за опазване на живота на нашата планета, за по-добър свят на нашите деца.