Климатизация с климатична камера


Днес ще ви запознаем с възможностите за климатизация на  вашия офис, търговски обект, цех, производствена база, индустриални обекти  и други с Климатичните камери (Air handling units, AHU).
Те  са устройства, използвани за кондициониране (филтриране, охлаждане, нагряване, изсушаване и т. н.) и циркулиране на въздух, в системи за отопление, вентилация или климатизация, както и в комбинирани ОВК приложения, като  всмукват въздух от помещенията и го смесват с въздуха, който циркулира в системата.


Въздушната смес се охлажда или затопля с помощта на топлообменник и топлоносител в зависимост от функцията и режима на системата и се насочва към помещенията чрез системата от въздуховоди или директно.


Конструкция на тези камери включва няколко метални корпуса, свързани по между си, които най-често включват:  вентилаторна секция, компоненти за отопление или охлаждане, топлообменници, филтърни секции, шумозаглушители и устройства за гасене на вибрациите.
Въздухът в климатичните камери се подлага на термична, влажностна и качествена обработка, т. е. променят се температурата, влажността и качеството му (почиства се от замърсители и микроелементи).


За различните приложения и помещения - офиси, учебни заведения, лаборатории, фабрики, болнични заведения и др., са необходими различни параметри на микроклимата, съответно - въздух с дадено качество и параметри.
Следователно климатичната камера се окомплектова с желаните секции така, че да филтрира, овлажнява, изсушава, затопля или охлажда въздуха според конкретните потребности.


Основно предимство на климатичните камери е възможност за решения при  рекуперация на въздуха, достъпно обяснено: входния въздух, който се внася в инсталацията,  се затопля, като топлината се извлича от обработения вече въздух,  който преминава през рекуператора, и отдава част от своята топлина. Освен за извличане на топлина, тази технология може да бъде използвана и за охлаждане. Ефективността на рекуперацията е до 70%.


Хигиената и чистотата на въздуха се регламентира от стандарти VDI 6022, VDI 3803, Din-EN 1948-4.