Климатизация на жилищна сграда

За наш клиент, строителна компания , за обект,  жилищна сграда в гр.София, монтирахме 16 броя климатични

системи. Изпълнихме условието на клиента за естетика при монтажа, съобразен с особеностите на сградата. 

Галерия