Изпарително охлаждане за прецизен контрол на въздуха

Изпарително охлаждане за прецизен контрол на въздуха в здравните заведения, винарската, печатарската и текстилна индустрия, музеите. Голямото разнообразие на пазара от решения за управление на влажността в производствената среда, като адиабатното овлажняване и пулверизиране на водата е най-добрият избор за тези приложения, поради двойното си предимство както на овлажняване, така и на частично балансиране на вътрешните топлинни натоварвания благодарение на изпарителното охлаждане, по този начин получаваме овлажняване и охлаждане на въздуха в най-критичните точки работния процес. Хлад ЕООД, предлага пълна гама от продукти за качествен и прецизен контрол на въздуха. В печатарската индустрия промяната с 10% в относителната влажност на въздуха, променя размерите на хартията с около 0,1-0,2%, достатъчно, за да повлияе на скоростта на обработка и да задръсти печатащата машина, причинявайки икономически щети. При липса на контрол на относителната влажност лесно могат да възникнат дефекти в качеството поради неправилно залепване на мастилото върху повърхността, което води до значителни отпадъци. Следователно контролът на относителната влажност е от основно значение за осигуряване на непрекъснатост на операциите и осигуряване на качеството на крайния продукт. В музеите, контрола на температурата и влажността е от изключително значене за запазване на експонатите, Повечето произведения на изкуството, артефакти и документи, съхранявани в музеи и библиотеки, са изработени от естествени материали, чувствителни към влажността на средата, в която се съхраняват. Платно, дърво, пергамент и хартия имат съдържание на влага, което има тенденция да се балансира с влажността на околния въздух. Промените в температурата и влажността на околната среда, причинени от външни климатични условия и ендогенни фактори като посетители, осветление и др., се превръщат в промени в размера и механичните свойства на тези материали и могат да причинят необратими щети на ръкописни картини и други произведения на изкуството.За опазването и целостта на древните предмети, музеите и библиотеките трябва следователно да гарантират специфичните условия на околната среда, които да бъдат точно поддържани за много дълги периоди от време. Във винената индустрия, Контролът на температурата и влажността на въздуха е от основно значение за запазване на органолептичните свойства на виното през целия си живот. В един все по-конкурентен международен пазар, използването на най-сложните технологични системи може да допринесе важен принос за гарантиране на висококачествено производство на вино. Осигуряването на правилната влажност и температура и възможността да се следят тенденциите в тези стойности през сезоните е съществена част от процеса на винопроизводство, за да се произвежда вино с оптимални характеристики всяка година. Защо контролът на температурата и влажността на въздуха е важен в здравните заведения? Нашата дихателна система е първият етап в нашата имунна защита срещу вирусни инфекции, като грип, респираторен синцитиален вирус (RSV) и скорошния коронавирус COVID-19. Относителната влажност между 40 и 60% осигурява правилния вискозитет и дебелина на лигавицата, при която множество епителни реснички задействат защитен процес, известен като „мукоцилиарен клирънс“. Този процес е от основно значение за нашето здраве, тъй като при нормални условия улавя и изчиства повечето от патогените, които вдишваме. Просто чрез говорене, дишане или кашляне хората могат да въведат в циркулация огромни количества микроби, съдържащи се в хиляди малки капчици влага, които се носят във въздуха. Някои оценки твърдят, че 10 до 33% от всички патогени, които причиняват инфекции, придобити от здравни грижи, се разпространяват на някакъв етап от живота им, както е описано по-горе, във въздуха. Въпреки това, поддържайки относителна влажност на закрито между 40 и 60%, тези капчици остават приблизително със същия размер (≈ 100 µm) и са склонни да се утаяват в рамките на около 1-2 m от източника и по този начин могат да бъдат елиминирани много по-ефективно с помощта на традиционни методи за почистване . Вътрешната среда е много важна за нас. Може би не мислим за това, но средно прекарваме около 90% от деня си на закрито и сме значително повлияни, за добро или за лошо, от качеството на въздуха в сградите, където прекарваме времето си. В по-голямата си част условията вътре в сградите зависят от свойствата на въздуха, който дишаме, известен също като качество на въздуха в помещенията. По отношение на съвременните сгради, които са все по-добре изолирани, условията на въздуха в помещенията се определят най-вече от това как системата за ОВК (отопление, вентилация и климатизация) отговаря на нуждите от температура и влажност на човешкото тяло.