Зреене на банани

Хладилна камера за зреене и съхранение на банани.

Конструктивно, хладилните помещения за зреене и съхранение на банани, не се различават от хладилните помещения ползвани за други продукти, като за изграждене  е необходимо  PEU панели хладилна сглобка и спазване на изискванията за монтаж. При тези камери,  специфични са условията, които са нужни  за зреенето  на бананите и тяхното  съхранение. За постигане на желаната атмосфера в помещението, е нужно да се следят и контролират, следните показатели: - Температура на въздуха - Влажност на въздуха - Количеството въглероден диоксид - Циркулация на въздуха - Периодично насищане на въздуха с „бананов газ”. Температурата в хладилните помещения за зреене, зависи от срока, за който желаете да постигнете зрялост на банана. Според температурата на която се съхраняват бананите при зреене,  химическите и физически процеси, завършват по едно и също време или физическите завършват по-бързо от  химичните.  При температура от 20С, двата процеса настъпват в почти един и същ период, във всички останали случаи, при зреене, физическите процеси завършват по-бързо от химичните, т.е. банана ще има вид подходящ за продажба, но с не напълно завършени химични процеси, /превръщане на нишестето в глюкоза/. Качеството зависи от етапа на зрялост, а не от температурата на съхранение. За пример може да посочим следната ситуация:  желание за постигане на зрялост, за срок от 4 дни, температурите в помещението следва да бъдат, за първите два дни 18С, за третия ден 17С и за четвъртия ден 15С. Така за всеки срок на зреене от 4 до 8 дни, температурите са различни за всеки ден.

Относно влажността в помещението, препоръчителни са стойностите от 85-90%, като по този начин, ще запазите качеството на банановата обвивка.

По причина, че бананите дишат, при своето зреене, е нужно да се контролира и регулира количеството въглероден диоксид, затова е препоръчително смяна на въздуха на всеки 12 часа, след изминаване на първите 24 часа.

Циркулацията на въздуха трябва да бъде постоянна, и да се осигури без препятстване на въздушния поток. При своето зреене голяма част от плодовете, в това число и бананите, отделят газ етилен, но за по-бързото им узряване, се препоръчва използване на допълнително количество етилен, с който да се насити въздуха в хладилното помещение. Количествата етилен се внасят допълнително в помещението, също в зависимост от срока за постигане на зрялост на банана, в единица ppm.

При проектиране и изграждане на хладилни помещения за зреене и съхранение на банани, е нужно коректно предоставяне на информация, относно количество на стоката, желаното реме за узряване, срока на съхранение и т.н.