Берьозка - изграждане на хладилна складова база

За складова база на наш клиент,  магазини „Берьозка”, проектирахме и изградихме две среднотемпературни хладилни камери с общ обем от 520 куб., и две нискотемпературни хладилни камери с общ обем 560 куб.Изпълнихме всички дейности от предварителни срещи и консултации към клиента, посещения на обекта, където на място предоставяме нашите съвети и препоръки, направихме изчисления за нуждата от хладилна мощ за всяко едно от помещенията според вида и изискванията за стоката,  която ще се съхранява, изчислихме размера на медното тръбно трасе, като взехме под внимание, че дължината на трасетата ще бъде над 20 метра.Хладилните агрегати бяха изнесени извън помещенията, за по-добра работа.Положихме над 900 кв.м, хладилни панели

, като общата  дължина на хладилните помещения възлиза на  61 метра и височина от 3,5 метра.Изпълнихме условието на клиента, нискотемпературните хладилни помещения да поддържат температура от /-25С/, като захранихме хладилната инсталацията с два полухерметични бутални компресора, монтирахме два въздухоохладителя за всяко помещение.Среднотемпературните помещения също бяха захранени от полухерметични бутални компресори и монтиран по един въздухоохладител за всяко от помещенията.Целия проект от изграждането на хладилните помещения, монтаж на хладилно оборудване, полагане на медно тръбно трасе, силови и оперативни ел. кабели, извършване на проби със сух азот, зареждане на инсталациите, пуск и проби, бе изпълнено за срок от 30 дни.

Галерия